Saarijärven Kunnallisjärjestön toimintakertomus vuodelta 2013

Yleistä:
Saarijärven Sos. dem. kunnallisjärjestöön kuuluu kolme työväenyhdistystä: Saarijärven, Linnankylän ja Lanneveden työväenyhdistykset. Lanneveden ja Linnankylän yhdistyksillä oli vuonna 2012 kunnallisjärjestön edustajistossa yksi edustaja ja Saarijärven työväenyhdistyksellä 8 edustajaa.

Vuoden 2013 aikana Lanneveden edustaja Rauno Temonen erosi tehtävästään. Koska Lanneveden yhdistyksellä on oikeus kahteen edustajaan, valitsi yhdistys Rauno Temosen tilalle Irja Temosen ja Martta Kantalaisen. Lisäksi Erkki Sirosen pois menon vuoksi hänen tilalleen valittiin Saarijärven työväenyhdistyksestä Ville Rautiainen. Näin ollen Edustajistoon kuului vuoden 2013 lopussa 11 jäsentä.

Kunnallisjärjestön hallituksena toimi kunnallistoimikunta, johon kului puheenjohtaja mukaan luettuna 12 jäsentä. Lanneveden ja Linnakylän yhdistyksillä oli kunnallistoimikunnassa yksi edustaja ja Saarijärven työväenyhdistyksellä 10 edustajaa.

Edustajisto vuoden 2013 lopussa
Jorma Viitanen Saarijärven työväenyhdistys Sami Tuominen, Ritva Sneck-Ruotsalainen, Ville Rautiainen, Pasi Pyykkinen, Risto Koponen, Anna Raitanen, Gunnar Kotamäki, Eila Koskenlahti Linnankylän työväenyhdistys Martta Kantalainen Lanneveden työväenyhdistys Irja Temonen.

Kokoukset
Kunnallisjärjestön edustajisto piti ylimääräisen kokouksen Työväentalossa 16.01.2013. Keskeisin asia oli ryhmien välillä sovittujen lautakunta- ja muiden edustajapaikkojen vahvistus. Lisäksi päätettiin omien nettisivujen perustamisesta ja illanvieton järjestämisestä ehdokkaina olleille. Kevätkokous pidettiin saarijärven työväentalossa 21.4.2013 ja syyskokous 9.12.2013. Kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2012 toiminta- ja tilikertomukset. Syyskokouksessa täydennettiin edustajistoa ja hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014.

Kunnallistoimikunta piti kertomusvuotena 8 kokousta. Kunnallistoimikunnan jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuivat valtuustoryhmän jäsenet mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kunnallistoimikuntaan vuonna 2013 kuuluivat: puheenjohtaja Pasi Pyykkinen varapuheenjohtaja Gunnar Kotamäki sihteeri Viljo Heinonen taloudenhoitaja Ritva Sneck-Ruotsalainen sekä seuraavat jäsenet: Jarmo Nyrönen, Eila Koskenlahti, Rauno Temonen, Sami Tuominen, Jorma Viitanen, Anna Raitanen, Kati Kotamäki ja Maarit Sironen.

Kunnallistoimikunnan kokouksiin osallistuivat myös Saarijärven sosialidemokraattien valtuutetut mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kokousten aiheina olivat kaupunginvaltuuston kulloinkin päätettäväksi tulevat asiat. Jatkuva huolen aihe oli kaupungin heikko talous ja säästötoimet. Vuoden loppupuolella sovittiin henkilökunnan vähentäminen. Se toteutetaan luonnollisen poistuman ja työjärjestelyjen avulla.

Yhdessä enemmän -messut
Kunnallisjärjestö varasi yhteistoiminnassa Saarijärven työväenyhdistyksen kanssa maaliskuussa pidetyiltä Yhdessä enemmän messuilta pöytäpaikan Saarijärven monitoimitalosta. Messuilla toteutettiin kysely saarijärveläisten mielestä keskeisimmistä kehittämisalueista ja toisaalta säästökohteista. Kyselyyn vastasi yli 90 messuvierasta. Vastauksissa kolmen kärkeen nousivat nuorten työllistäminen (54) ja vanhusten palvelut (53) jokseenkin tasavahvoina. Selvä kolmonen oli elinkeinorakenteen vahvistaminen (35).

Kyselyn vastausten perusteella kuntalaiset ovat hyvin perillä kehittämisen painopisteistä. Ne ovat nuoret ja toisaalta vanhat ja kolmantena elinkeinorakenne. Muut vaihtoehdot saivat vain hajapisteitä, joskin päivähoitojärjestelyt ja ympäristökysymykset huolestuttavat monia. Kyselyssä säästökohteista keskeisimmäksi nousi virkamiesten määrän vähentäminen (58). Jonkin verran kannatusta saivat myös koulutus- ja sivistystoimen säästöt (9). Vastanneista vain harvat kannattivat säästämistä terveyspalvelu- ja päivähoitokuluista sekä vanhuspalveluista.

Kaksi saunailtaa
Kunnallistoimikunta järjesti 15.maaliskuuta illanvieton Metsäkolun saunalla. Osallistujia oli 13. Toinen saunailta toteutettiin 20.syyskuuta Särkilammella. Siellä osallistujia oli parikymmentä. Viihtyisän yhdessäolon lisäksi tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Syystapaamisen yhteydessä Ville Rautiainen esitteli Facebook-sivuston käyttömahdollisuuksia.  Sivusto otetiin käyttöön nopealla aikataululla nopealla aikataululla.

Omat netti- ja Facebook-sivut
Maaliskuun alussa valmistuivat Saarijärven työväenyhdistyksen kanssa yhteiset nettisivut. Sivuilla esitellään kunnallisjärjestön ja työväenyhdistyksen sekä valtuustoryhmän toimintaa sekä esitellään työväentaloa. Sivujen moderaattorina on ollut Viljo Heinonen.

Syyskuun lopulla avattiin Työväentalon Facebook-sivut. Ne ovat jäsenistön vapaa keskustelufoorumi, jossa keskiössä on Saarijärven Työväentalo ja sen toimintamahdollisuudet. Sivusto on osoittautunut hyödylliseksi. Se on osaltaan lisännyt kiinnostusta sekä taloa että sen nettisivustoa kohtaan. Parhaimmillaan nettisivuston päiväkävijöiden määrä on ylittänyt 300 käyntikertaa. Facebook-sivustolla kävijöitä on sitäkin enemmän. Sivuston moderaattorina on toiminut Ville Rautiainen.

Retki eduskuntaan
Saarijärven Demareita oli mukana Laukaan Demareiden järjestämällä kevätretkellä 19.-20.4. Retkelle lähdettiin Laukaasta lauantaiaamuna bussilla jossa kuuntelimme ajankohtaista asiaa nuorisotakuusta Vattipajan Erkki Sivanderin johdolla. Ensimmäisenä ohjelmassa oli eduskuntavierailu Susanna Huovisen ja Tuula Peltosen vieraina. Tapaamisen jälkeen seurasimme eduskunnan täysistuntoa. Eduskunnasta matka jatkui kohti satamaa ja Tallinnaa, jossa yövyimme hotellissa. Illalla oli vapaata ohjelmaa jota vietimme yhdessä. Sunnuntaina palasimme kotiin. Mukana olivat Maarit Sironen, Kukka Lähteinen, Pasi Pyykkinen, Antti Siikaranta, Raimo Tuominen ja eduskunnassa Anna Raitanen.

Talous Kunnallisjärjestön talous on perustunut luottamustoimien palkkioista perittävään vapaaehtoiseen puolueveroon, joka Saarijärvellä on sovittu 15 prosentiksi palkkioiden määrästä. Tulot riittävät hyvin normaaliin järjestötoimintaan, jota tukee se, että kokouspaikkana on ollut työväentalo, jonka käytöstä kunnallisjärjestöltä ei ole peritty vuokraa.

Saarijärven Sos. dem. kunnallisjärjestön toimintakertomus 2012

Yleistä:
Saarijärven Sos. dem. kunnallisjärjestöön kuuluu kolme työväenyhdistystä: Saarijärven, Linnankylän ja Lanneveden työväenyhdistykset. Lanneveden ja Linnankylän yhdistyksillä oli vuonna 2012 kunnallisjärjestön edustajistossa yksi edustaja ja Saarijärven työväenyhdistyksellä kuusi edustajaa. Kunnallisjärjestön hallituksena toimi kunnallistoimikunta, johon kului puheenjohtaja mukaan luettuna 12 jäsentä. Lanneveden ja Linnakylän yhdistyksillä oli kunnallistoimikunnassa yksi edustaja ja Saarijärven työväenyhdistyksellä 10 edustajaa.

Edustajisto
Kunnallisjärjestön edustajistoon vuonna 2012 kuuluivat seuraavat henkilöt:
Viljo Heinonen, Veli Jaakkola, Gunnar Kotamäki, Eila Koskenlahti, Maarit Sironen, Sami Tuominen, Riitta Kaikuranta, Risto Koponen, Rauno Temonen
Saarijärven työväenyhdistys valitsi Syyskokouksessaan 2012 edustajistoon kakivuotiskaudeksi 2013 - 1014 seuraavat henkilöt: Jorma Viitanen,Sami Tuominen, Ritva Sneck-Ruotsalainen, Erkki Sironen, Pasi Pyykkinen,Risto Koponen,Anna Raitanen ja Gunnar Kotamäki. Lisäksi Lannevedeltä edustajistoon valittiin Rauno Temonen ja Linnankylältä Eila Koskenlahti

Kokoukset
Kunnallisjärjestön edustajiston kevätkokous pidettiin saarijärven työväentalossa 22.4.2012 ja syyskokous 9.12.2012. Kunnallistoimikunta piti kertomusvuotena kaikkiaan 7 kokousta. Syksyllä olivat kunnallisvaalit. Niinpä kunnallistoimikunnan kokoukset painottuivat syyskauteen. Kunnallistoimikunnan jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuivat valtuustoryhmän jäsenet mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kunnallistoimikuntaan vuonna 2012 kuuluivat:
puheenjohtaja Jorma Viitanen
varapuheenjohtaja Hannu Ollikainen
sihteeri Viljo Heinonen
taloudenhoitaja Ritva Sneck-Ruotsalainen
sekä seuraavat jäsenet: Lasse Ingman, Gunnar Kotamäki, Eila Koskenlahti, Jarmo Nyrönen, Pasi Pyykkinen, Anna Raitanen, ja Sami Tuominen

Yhdessä enemmän messut ja Saarijärven markkinat
Kunnallisjärjestö varasi yhteistoiminnassa Saarijärven työväenyhdistyksen kanssa maaliskuussa pidetyiltä messuilta pöytäpaikan Saarijärven monitoimitalosta ja samoin elokuussa pidetyiltä Saarijärven markkinoilta telttapaikan. Molemmissa tapahtumissa kunnallisjärjestö oli hyvin esillä ja Saarijrven sosialidemokraatit saivat näkyvyyttä, mikä oli osallistumisen tarkoitus.

Kunnallisvaalit
Kunnallisvaaleissa Saarijärven Sos. dem. kunnallisjärjestö ja työväenyhdistys organisoivat vaalityön yhteistoiminnassa. Paikallislehdessä, Sampossa, esiteltiin puolueen paikallisia vaaliteemoja. Siinä oli myös kahdessa numerossa koko sivun ilmoituksena esillä ehdokkaiden mainoskuvat ja puolueen paikalliset vaaliteemat. Ehdokkaita esiteltiin ulkomainoksissa normaalisti sekä keskustan valoscriinillä. Lisäksi mutamana viikonvaihteena torilla oli puolueen teltta, jossa jaettiin makkaraa sekä vaalimateriaalia. SDP:n edustajat osallistuivat myös paikallisiin vaalipaneeleihin. Ehdokkaita SDP:lla oli Saarijärvellä kaikkiaan 30.

Sosialidemokraatit menestyivät vaaleissa kohtuullisesti. Puolue säilytti yhdeksän edustajapaikkaa. Keskusta, Vihreät ja Kokoomus menettivät yhden paikan. Perussuomalaiset saivat kolme lisäpaikkaa. Valtuuston paikkajako oli vaalien jälkeen seuraava: Keskusta 16, SDP 9. Perussuomalaiset 4, Kokoomus 3 sekä Vihreät, KD ja Vasemmisto kullakin yksi edustaja. Kun yksi perussuomalaisten edustaja erosi ryhmästä ja perusti sitoutumattomien yhden hengen ryhmän, pieneni Perussuomalaisten valtuustoryhmä kolmeen jäseneen.

Kunnallisvaalien vaalityö rahoitettiin kunnallisjärjestön varoista ja se maksoi ehdokasta kohti keskimäärin 268,20 euroa. Tämän lisäksi ehdokkaat itse panostivat vaalityöhönsä varojensa mukaan.

Kunnallistoimikunta seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Kunnallisjärjestön edustajiston kokous valitsi syyskokouksessa uuden kunnallistoimikunnan toimintakaudelle 2013 - 2014. Kokoonpano on seuraava:
puheenjohtaja Pasi Pyykkinen
varapuheenjohtaja Gunnar Kotamäki
sihteeri Viljo Heinonen
taloudenhoitaja Ritva Sneck-Ruotsalainen
muut jäsenet: Jarmo Nyrönen, Eila Koskenlahti, Rauno Temonen, Sami Tuominen, Jorma Viitanen, Anna Raitanen, Kati Kotamäki ja Maarit Sironen.

Muuta
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jorma Viitanen jätti 28.12. 2012 ympäristöministeriölle valituksen Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston päätöksestä 14.11.2012 Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta. Päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Asian käsittelyn aikana oli tehty kannatettu ehdotus asian pöydälle panosta. Se olisi pitänyt ottaa huomioon ja keskeyttää käsittely. Puheenjohtaja jätti esityksen työjärjestyksen vastaisesti huomiotta.
Samasta päätöksestä on tehty 22 muuta valitusta. Ne käsitellään vuoden 2013 alkupuoliskolla. Todennäköisesti päätös kumoutuu.