Toimintakertomukset (työväenyhdistys)

Saarijärven Työväenyhdistys ry

Vuosikertomus vuodelta 2014

Toiminnan tarkoitus
Saarijärven Työväenyhdistys edistää omalta osaltaan työväen aatteen elinvoimaisuutta Saarijärvellä yhdessä mm. Saarijärven Sos.Dem. Kunnallisjärjestön kanssa.

Yleistä
Kuluneena vuonna tuli täyteen 110 vuotta Saarijärven työväenyhdistyksen taipaleella. Sitä juhlittiin 18.10.2014 omassa talossa. Juhlapuhujana oli puoluesihteeri Reijo Paananen ja Ikikukat lauloivat Vesa-Matti Laaksosen johdolla. Näimme Konsta Niemisen ohjaaman nykyaikaan sovitetun monologin Erämaan kutsu.

Vuonna 2014 oli europarlamentti-vaalit. Ehdokas Timo Harakka vieraili Saarijärvellä.

Työväentalon facebook-sivujen käyttöä jatkettiin talon markkinointiin ja yhdistyksen asioiden tiedottamiseen, sekä aatteen edistämiseen. Sivujen kehittely jatkui läpi koko vuoden. Yhdistys osallistui Yhdessä Enemmän-messuille, jossa oli tarkoitus lisätä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja markkinoida Työväentalon käyttöä. Tempaus "Työväentalo Tutuksi" onnistuikin hyvin.

Yhdistyksen jäsenistöä osallistui eduskuntaretkeen, missä tutustuttiin eduskuntaan ja keskusteltiin Susanna Huovisen kanssa mm. Sote-uudistuksesta. Muutoin vuoden toiminta oli pääosin normaalia yhdistystoimintaa, keskittyen yhdistyksen hallitus- ja kokoustyöskentelyyn sekä talon käyttöön liittyvään toimintaan.

Päivölän asunto remontoitiin perusteellisesti alkuvuonna.

Kokoukset
Yleisiä kokouksia pidettiin kertomusvuonna sääntöjen mukaisesti kaksi. Kevätkokous pidettiin 22.4.2014 ja syyskokous 4.12.2014, joissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

Vuoden 2014 hallitus:
Hallituksen kokouksia, joista laadittiin pöytäkirja pidettiin 8 kpl. Johtokunnan jäsenet osallistuivat seuraavasti:

Puheenjohtaja Sami Tuominen                         8 kokousta
Varapuheenjohtaja Viljo Heinonen                    5 "
Sihteeri Risto Koponen 1.1.-22.8.2014             4 "
Riitta Kaikuranta                                                6 "
Maarit Sironen                                                   6 "
Ritva Sneck-Ruotsalainen                                 8 "
Ari Linna                                                            2 "
Ville Rautiainen                                                 5 "
Jarmo Nyrönen                                                 8 "

Sihteeri Risto Koponen menehtyi 22.8.2014. Loppuvuoden ajan sihteeri nimettiin kuhunkin kokoukseen erikseen.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunnan jäsenet pitivät puhelimitse tai muuten yhteyttä tarpeen mukaan käytännön asioiden hoitamiseksi. Näistä tapaamisista ei laadittu erillisiä pöytäkirjoja.

Työväentalon asiat
Talonmiehenä jatkoi Oiva Logren, tehtävinään sopimuksen mukaiset (ylläpitoon ja varauksiin liittyvät tehtävät) hoitaen työnsä tunnollisesti. Työväentalon käytöstä yhteenveto tilinpäätöksen liitteenä.

Yhteistoiminta eläkkeensaajien kanssa jatkui hyvänä edelleen. Eläkkeensaajat kokoontuivat tiistaisin talolla. Vastapalveluksena eläkkeensaajien aktiivit osallistuivat talon remontointiin sekä tarvittaviin siivous, tarjoilu ym. talkoisiin. Toisena suurena käyttäjäryhmänä oli Saarijärven Teatteri harjoituksineen ja esityksineen.

Syyskaudella talossa uutena vuokralaisena aloitti Pullistuksen bingo. Yhdistys hankki joitakin välineitä ja huonekaluja bingon tarpeisiin. Taloa vuokrasivat myös mm. hengellisten tilaisuuksien järjestäjät, yksityiset henkilöt, valokuvausyrittäjä ja huonekalukauppiaat. Syksyllä oli myös thaimaalainen päivä, jolloin talossa kävi arvioilta n. 500 henkeä.

Ravintolan ulkoseinien lämpöeristys toteutettiin. Risto ehti antaa asiantuntemustaan vielä tähän urakkaan ennen menehtymistään. Kotiseutuliitolta saatiin avustus tähän remonttiin. Mukana oli myös talkoolaisia erityisesti mainiten Eläkkeensaajien jäseniä.

Vuokra-asuntojen asiat
Päivölän asunnon remontti valmistui alkuvuodesta ja uusi vuokralainen pääsi muuttamaan sisään. Tämän asunnon vuokraa nostettiin hiukan perusteluna remontti ja parempi varustelu.

Jäsenistö
Jäseniä Saarijärven Työväenyhdistyksessä oli vuoden 2014 lopussa 64

Poliittinen toiminta
Saarijärven Sos.Dem. Kunnallisjärjestö vastasi poliittisesta toiminnasta.

Edustukset
Saarijärven SD -kunnallisjärjestön edustajistossa yhdistystä vuonna 2014  edustivat: Jorma Viitanen, Sami Tuominen,Ritva Sneck-Ruotsalainen,Pasi Pyykkinen, Gunnar Kotamäki, Ville Rautiainen, Risto Koponen  ja Anna Raitanen.

Kunnallistoimikunnassa yhdistyksen jäseniä olivat edustamassa: Pasi Pyykkinen, Gunnar Kotamäki, Viljo Heinonen, Ritva Sneck-Ruotsalainen,Jarmo Nyrönen, Sami Tuominen, Jorma Viitanen, Anna Raitanen, Kati Kotamäki ja Maarit Sironen.

Muut edustukset:

Keski-Suomen viikko-lehden yhtiökokousedustaja:      Viljo Heinonen

Saarijärven Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustaja:       Pasi Pyykkinen

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n yhtiökokousedustaja:    Erkki Autio

SDP:n K-S kevät-/syyspiirikokous:                               Risto Koponen, varalla Riitta Kaikuranta

Keski-Suomen Demareiden  Naispiiri:  hallituksen varajäsen     Riitta Kaikuranta

varatoiminnantarkastaja                                                              Ritva Sneck-Ruotsalainen                 

Talous
Varainhankinnan pääpaino on tiloista saatavat vuokrat. Työväen talon remontteihin on saatu avustusta Kotiseutuliitolta. Saarijärven kaupungin toimitila-avustus yleishyödyllisille kohteille on myös tärkeä lisä yhdistyksen taloudelle. Yhdistyksen talous on kohtalainen, joskin tiukkaa talouskuria on noudatettu. Työväentalon ja Päivölän asunnon remontit ovat kiristäneet taloutta.

Katsaus tulevaisuuteen
Yhdistyksen toiminta kulkee edelleen vakaalla pohjalla. Piristymistä on näkyvissä Työväentalon käytön lisääntymisenä, mikä auttaa taloudellisesti. Jonkin verran on saatu uusia nuoria jäseniä, mikä antaa uskoa tulevaisuuteen.

Syyskokouksessa vuodelle 2015  yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Tuominen. Hallitukseen vuodelle 2015 valittiin lisäksi Riitta Kaikuranta, Jarmo Nyrönen, Maarit Sironen, Viljo Heinonen ja Ritva Sneck-Ruotsalainen, Ville Rautiainen ja Seppo Ruotsalainen.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Gunnar Kotamäki ja Terttu Kässi, varalle Pasi Pyykkinen ja Kaarina Mieskonen.