Avoimet ovet -kysely yhteenvetodsc_0395.jpg

Työväentalossa järjestettiin avointen ovien päivät 08.03.2014. Järjestelyt onnistuivat. Kävijöitä oli kaikkiaan noin 130. Heistä 36 vastasi Työväentalon tietovisaan, jossa kysyttiin Saarijärven väkimäärää ja väestöjakaumaa ja tiedusteltiin vastaajien kantaa kuntaliitokseen.

Lisäksi kysyttiin mitä parantaisit Saarijärvellä, mitä täällä on hyvää
ja mikä huonoa, tiedusteltiin kunnan
veroprosenttia ja kaupungin-
johtajan nimeä.

dsc_0398.jpg

Väkimäärästä ja sen jakaumasta vastaajat olivat keskimäärin perillä. Muutama osui kohdalleenkin. Yleisesti arviot vaihtelivat 10 000 molemmin puolin. Jakauma eri ikäryhmiin olikin jo hakusalla. Eläkkeellä olevien osuus arvioitiin sekä ylä- että alakanttiin. Oikeat luvut: naisia vuoden 2014 alussa 5117, miehiä 5053 = 10170. Ikäjakauma vuoden vaihteessa oli seuraava: 0-14 v. 14,6%, 15–64 v. 60,1 % ja yli 64 v. 25,3 %.

Kunnallisveron 21 % tiesivät useimmat ja lähes kaikki muistivat uuden kaupunginjohtaja Timo Rusasen, mutta vain yksi osasi arvioida Saarijärven veroprosentin kaikkein korkeimmaksi Suomessa. Kaikkiaan 21 veroprosentin kuntia on Suomessa tänä vuonna 20.

Kehitettävää, mikä hyvää, mikä huonoa

Saarijärven kehittämisessä vastaajat pitivät keskeisimpänä työllisyyden parantamista. Keinoiksi esitettiin parempaa markkinointia ja kannustusta yrittäjyyteen. Kaunista luontoa ja se mahdollisuuksia olisi mainostettava paremmin.

Parasta Saarijärvellä ovat kauniit maisemat, luonto ja sen läheisyys. Monen mielestä täällä on miellyttäviä ihmisiä, palvelut toimivat ja kyläyhteisö on sopivan pieni.

Huonoa Saarijärvellä on suuri työttömyys, korkeat verot ja maksut,velkaantuneisuus ja sivuteiden heikko kunto

Laaja kuntaliitos kiinnostaa

Vastaukset kuntaliitokseen antavat päättäjille selvän viitteen siitä, että vain harva uskoo Saarijärven jatkavan ennallaan. Vastanneista 11 kannatti koko pohjoisen Keski-Suomen liittämistä yhdeksi kunnaksi. 9 kannatti Saarijärven, Äänekosken ja Konneveden liitosta. 6 vastaajaa kannatti uuden kunnan muodostamista Saarikan kunnista ja samoin 6 kannatti Saarijärven säilymistä itsenäisenä.

Kyselyn otos on pieni. Silti se antaa selvän viitteen siitä, etteivät saarijärveläiset usko itsenäisyyden säilyvän eivätkä myöskään luota Saarikan mahdollisuuksiin uutena kuntana. Näitä vaihtoehtoja kannatti vain 12 vastaajaa, kun 20 oli joko Äänekoskeen liittymisen tai koko pohjoisen Keski-Suomen käsittävän kuntaliitoksen kannalla.